About


http://www.cool-istanbul.net/#home

Eng

This blog is an extension of the research project “Changing Imaginations of Istanbul: From Oriental to the ‘Cool’ City” based at the University of Munich (http://www.cool-istanbul.net/).  It is managed by the project group.

We imagine this blog as a platform where we highlight some current issues related to our research project and start discussions about them. With the contribution of you, who will hopefully participate in these discussions, we hope that this blog will become a space where we can exchange ideas, thoughts, materials, and together deepen some discussions about the material, cultural and political aspects of the production of space in Istanbul. We would like to develop critical perspectives which will enable us to rethink some of these issues and complicate the questions through which we approach them.

We will also keep posting various news pieces, event announcements and other web-based material, which catches our eye and looks –directly or indirectly– relevant to our research project. So the total number of postings on the blog will always be more than the number of issues we start deeper discussions on.

The language of the discussions will be English and/or Turkish, depending on the material discussed and the participants involved in the discussions. We look forward to reading your comments and hearing your voices!

 

Tr

Bu blog, Münih Üniversitesi’nde mukim olan “Değişen İstanbul Tahayyülleri: Şark şehrinden ‘cool’ İstanbul’a” başlıklı araştırma projesinin bir uzantısıdır (http://www.cool-istanbul.net/). Proje grubu tarafından idare edilmektedir.

Bu blogu, araşt?ırma projemizle ilgili bazı konulara dikkat çekmek ve bu konularla ilgili tartışmalar başlatmak için bir platform olarak hayal ettik. Sizi bu tartışmalara katılmaya davet ediyoruz. Sizin de katkılarınızla bu blogun, fikirler, düşünceler ve çeşitli malzemelerin paylaşıldığı ve takas edildiği, İstanbul’da şehir mekânının üretiminin maddî, kültürel ve siyasî veçheleri üzerine bazı tart?şmaların derinleştirildiği bir mekân halini alacağını umut ediyoruz. Burada, sözkonusu tartışma konularını yeniden düşünmemize imkan verecek eleştirel perspektifler geliştirmek ve onlara yaklaşırken sorduğumuz soruları çoğaltmak, dallanıp budaklandırmak istiyoruz.

Blogda, dikkatimizi çeken ve araştırma projemizle –doğrudan veya dolaylı olarak– ilişkili çeşitli gazete/dergi haberleri, duyurular ve buna benzer ağ  mekanında yer alan başka malzemeleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Yani, blogdaki iletilerin toplam sayısı, üzerine derinlemesine tartışma başlatacağımız konu başlıklarından hep daha fazla olacak.

Tartışmaların dili, üzerine tartışılan malzemeye ve tartışmanın katılımcılarına bağlı olarak, ingilizce ve/veya Türkçe olabilecek. Yorumlarınızı okumayı ve sesinizi duymayı iple çekiyoruz!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s